Ixora 2 , Ixora Hồ Tràm By Fusion 2022 (3)

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION 2022

Kế bên Grand và đối diện Golf The Bluffs Hồ Tràm, Đường ven biển, xã Phước Thuận và xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT
Ixora 2 , Ixora Hồ Tràm By Fusion 2022 (3)

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION 2022

Kế bên Grand và đối diện Golf The Bluffs Hồ Tràm, Đường ven biển, xã Phước Thuận và xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT
Menu
Tải Brochure Zalo