Ixora 2 , Ixora Hồ Tràm By Fusion 2022 (3)

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION PHASE 2

Kế bên Grand và đối diện Golf The Bluffs Hồ Tràm, Đường ven biển, xã Phước Thuận và xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT
Ixora 2 , Ixora Hồ Tràm By Fusion 2022 (3)

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION PHASE 2

Kế bên Grand và đối diện Golf The Bluffs Hồ Tràm, Đường ven biển, xã Phước Thuận và xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT
Tải Brochure Zalo